മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സിഇഒ സത്യ നദെല്ലയുടെ കോടികള്‍ വിലമതിക്കുന്ന വസതി

Life

മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സിഇഒ സത്യ നദെല്ലയുടെ കോടികള്‍ വിലമതിക്കുന്ന ബംഗ്ലാവ്. 3.5 മില്ല്യന്‍ യുഎസ് ഡോളറാണ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാല്‍ ഈ ബംഗ്ലാവിന്റെ വില

1

sn6

13159Large-65455544

.